Doorgaan naar inhoud
Altijd de laagste prijs | Dé webshop voor tuininrichting | Ruim assortiment | Beste service en deskundig advies | Betrouwbare & snelle levering | Meestal maatwerk mogelijk | Ook voor zakelijke klanten
Beste service & advies | Altijd de laagste prijs! | Veel maatwerk mogelijk | Snelle en betrouwbare levering

Het is tijd voor de tuin. Vier de lente en shop deze maand met extra korting !

Reclameren en bedenktijd

Reclameren

 1. De consument  dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.
 2. Reclamatie(s) over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.
 3. In geval van tijdige reclamatie heeft de consument niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten. 
 4. Alle reclamatie(s), van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.  

Uitoefening Verplichting van de consument tijdens de bedenktijd 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk heeft gemaakt in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.  

Bij producten

 • Als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument;

 • en de consument heeft verklaard, dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 

 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: 

 • De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • De consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.


 • Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de  aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
 • Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Vergelijk Producten

{"one"=>"Selecteer 2 of 3 items om te vergelijken", "other"=>"{{ count }} van 3 items geselecteerd"}

Selecteer het eerste item om te vergelijken

Selecteer tweede item om te vergelijken

Selecteer derde item om te vergelijken

Vergelijken